czwartek, 7 kwietnia 2011


 "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: 
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym 
i domagać się - ze wszystkich sił 
- tego, czego pragnie."
Paulo Coelho
Piąta Góra